22 januari 2015Belastingdienst benadert holding over beperking aftrekrecht btw

Een holding die slechts aandelen houdt is geen ondernemer voor de btw. Holdings die zich tegen vergoeding moeien in het beheer van een deelneming kwalificeren echter wel als btw-ondernemer voor het houden van de aandelen in die deelneming. Uit het arrest Securenta van het HvJ EU volgt dat indien een holding aandelen houdt als niet-ondernemer en daarnaast (gedeeltelijk) btw-belaste activiteiten verricht en er algemene kosten zijn gemaakt die zowel op het houden van aandelen als het verrichten van btw-belaste activiteiten zien, de btw op deze algemene kosten niet volledig voor aftrek in aanmerking komt. Het HvJ EU heeft daarbij aangegeven dat voor de verdeling van de voorbelasting tussen de economische en niet-economische activiteiten een methode gebruikt moet worden die objectief weergeeft welk deel van de kosten werkelijk toe te rekenen is aan elk van deze twee activiteiten (de zogeheten pre pro rata). 

De Belastingdienst benadert momenteel actief holdings die een (gedeeltelijk) recht op aftrek hebben met de mededeling dat zij na moeten gaan of een aftrekbeperking in verband met het houden van aandelen aan de orde is. Schriftelijk geeft de Belastingdienst aan dat holdings voor de toerekening van de (algemene) kosten moeten aansluiten bij objectieve waarden. Daarbij lijkt de Belastingdienst open te staan voor suggesties van de holdings zelf, hetgeen mogelijkheden biedt om invloed uit te oefenen op de te hanteren verdeelsleutel en zo tot een gunstige en eenvoudige verdeling te komen.

Zie 10.4 voor meer informatie over de splitsingsregels voor de aftrek van voorbelasting.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op