19 september 2014Behandelingen paranormaal therapeut btw-vrijgesteld

Eenmansondernemer A oefent een praktijk in de alternatieve geneeskunde uit. Zijn behandelingen bestaan uit gesprekken (in trance) en magnetiseren. Cliënten komen rechtstreeks of na verwijzing door artsen en psychologen bij A terecht. A heeft de (niet door het NVAO gecrediteerde) hbo-opleiding ‘Paranormaal Therapeut’ gevolgd en is niet ingeschreven in het BIG-register. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden aan de cliënten de kosten van de behandelingen door A. A is van mening dat de door hem verrichte behandelingen zijn vrijgesteld van btw-heffing op grond van de Wet OB dan wel de btw-richtlijn. De inspecteur meent echter dat sprake is van btw-belaste behandelingen en heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd.

In eerste aanleg is door Rechtbank Breda geoordeeld dat A vrijstelling voor (para)medische activiteiten niet mag toepassen. In hoger beroep oordeelt Hof Den Bosch echter dat A de vrijstelling mag toepassen voor al zijn behandelingen. Het hof acht aannemelijk dat de gespreksbehandelingen die A voert zozeer overeenkomen met de werkzaamheden van psychologen, dat sprake is van diensten door een psycholoog in de zin van de Wet OB. Hieraan doet volgens het hof niet af dat A geen academische opleiding heeft gevolgd en dat de door hem gevolgde opleiding (nog) niet is geaccrediteerd door het NVAO. Voorts oordeelt het hof dat op grond van bepalingen uit de btw-richtlijn zowel de gespreksbehandelingen als de behandelingen door middel van magnetiseren zijn vrijgesteld, gelet op de beroepskwalificaties van A. Dat de behandelingen door A gelijkwaardig zijn aan die van o.a. psychiaters en psychologen, leidt het hof onder andere af uit de feiten dat artsen cliënten doorverwijzen naar A, dat A beschikt over een hbo-diploma en dat de kosten van zijn behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Het hof vernietigt daarom de opgelegde naheffingsaanslag.

In cassatie meent A-G Van Hilten dat de btw-vrijstellen voor diensten door psychologen -anders dan het hof heeft geoordeeld- beperkt is tot diensten door psychologen die een universitaire studie psychologie hebben afgerond. Evenals het hof is de A-G van mening dat het magnetiseren van patiënten geen diensten door psychologen zijn. Echter, op basis van een vergelijking met andere beroepsbeoefenaren kunnen zowel de gespreksbehandelingen als het magnetiseren toch btw-vrijgesteld zijn op grond van het Europese beginsel van de fiscale neutraliteit. De A-G meent dat het hof deze toets richtlijnconform heeft toegepast waardoor zij de Hoge Raad adviseert om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Deze conclusie ziet op de btw-wetgeving vóór 1 januari 2013. Zie 8.2.1 voor de actuele btw-wetgeving en download hier het schema met een praktisch overzicht van de btw-vrijstelling voor (para)medische activiteiten.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op