15 maart 2017Beantwoording vragen btw-vrijstelling watersportverenigingen

Het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening is btw-vrijgesteld. Het HvJ heeft dit op 25 februari 2016 beslist. Onder deze vaartuigen vallen in ieder geval zeilboten (mits de boot is ingericht en uitgerust om primair zeilend te varen waarbij een tijdelijke ontmanteling geen belemmering is), kajaks, roeiboten, kano’s en de zogenoemde powerboats (vaartuigen die kennelijk specifiek zijn uitgerust en ingericht om mee te doen aan zogenoemde powerboatwedstrijden). Het Ministerie van Financiën heeft recent aantal vragen van het Watersportverbond over de btw-vrijstelling voor watersportverenigingen beantwoord.

Het Ministerie van Financiën geeft antwoord op de vraag of ook de volgende vaartuigen geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening: een (tijdelijk) ontmantelde zeilboot, een roeiboot met buitenboordmotor, een motorkruiser/-boot met een (hulp)zeil en een waterskiboot.

Verder gaat hij o.a. in op de volgende vragen:

  • Geldt de vrijstelling ook voor passanten?
  • Is de door derden in rekening gebrachte btw voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (bijv. aan lig- en bergplaatsen, loodsen, steigers enz.) aftrekbaar?
  • Is de vrijstelling ook van toepassing is op de terbeschikkingstelling van ligplaatsen voor sportboten van leden van een watersportvereniging met een andere nationaliteit dan de Nederlandse?
  • Hoe ziet de herzieningsregeling eruit voor een watersportvereniging die vanwege de invoering van de nieuwe vrijstellingsbepaling meer vrijgestelde prestaties gaat verrichten dan primair was voorzien?
  • Geldt die vrijstelling voor fondswervende prestaties ook voor de verhuur van ligplaatsen voor motorboten van leden van de watersportvereniging of passanten en voor het daarmee samenhangende gelegenheid geven tot parkeren van voertuigen?
  • Kan de btw die is afgedragen over de verhuur van ligplaatsen voor zeilboten na 25 februari 2016 (de datum beslissing HvJ) worden teruggevorderd bij de Belastingdienst?

 

 Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening zie 8.2.4 (handboek) en 1.2 (branchepagina btw en sport).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op