21 juni 2013Beantwoording Kamervragen over btw-vrijstelling magnetiseur

In april is door Hof Den Bosch geoordeeld dat de handelingen van een paranormaal therapeut, bestaande uit gesprekshandelingen en behandelingen door middel van magnetiseren, zijn vrijgesteld van btw-heffing op grond van de beroepskwalificaties van de therapeut. De behandelingen door de paranormaal therapeut zijn volgens hof namelijk gelijkwaardig aan die van o.a. psychiaters en psychologen. 

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het SP-Kamerlid Van Gerven vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Gerven vraagt zich onder andere af hoe het kan en of het wenselijk is dat behandelingen door een alternatieve genezer op grond van het unierecht op dezelfde voet zijn vrijgesteld als die van psychologen, zonder dat dezelfde opleidingseisen worden gesteld of is aangetoond dat de behandeling effectief werkt en/of van hetzelfde niveau is. Ook vraagt het Kamerlid zich af wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de btw-plicht van andere alternatieve genezers.  

In antwoord op de Kamervragen van Van Gerven geeft staatssecretaris Weekers van Financiën allereerst aan dat de uitspraak van Hof Den Bosch ziet op de periode tussen 2004 en 2007, toen in de nationale wet nog geen opleidingseisen werden gesteld bij de vrijstelling voor diensten door psychologen. Inmiddels kent de wet dergelijke eisen wel. Desalniettemin  is de staatssecretaris van mening dat (ook in de betreffende periode) de vrijstelling slechts van toepassing is op de gezondheidskundige diensten door gediplomeerde psychologen. De psychologische dienstverlening door een magnetiseur is naar zijn mening slechts van een gelijkwaardig niveau aan de dienstverlening van een gediplomeerd psycholoog, als blijkt dat de magnetiseur psychologische diensten verricht en een opleiding heeft gevolgd die gelijkwaardig is aan de opleiding van een gediplomeerd psycholoog. 

Aangezien het hof de term ‘psycholoog’ naar de mening van de staatssecretaris te ruim (namelijk naar spraakgebruik) uitlegt, is inmiddels cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof ingesteld. 

Noot: zoals reeds opgemerkt, heeft de uitspraak van het hof betrekking op de periode vóór 1 januari 2013. Zie 8.2.1 voor de actuele btw-wetgeving.   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op