11 september 2014Beantwoording Kamervragen inzake wijziging btw-vrijstelling sportbeoefening

Bij de gemeenten bestaat veel onrust over de mogelijke verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening. Nadat de staatssecretaris eerder al de Kamervragen van het lid Van Veen hierover heeft beantwoord, heeft hij nu ook de Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt hierover beantwoord. 

In zijn reactie op de Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat hij regelmatig overleg voert met het ministerie van VWS over de gevolgen van het Bridport and West Dorset Glof Club-arrest van het HvJ. Tevens geeft de staatssecretaris aan dat de meeste andere lidstaten hun btw-vrijstelling niet hoeven aan te passen, omdat deze niet -zoals art. 11, lid 1, onderdeel e Wet OB- beperkt is tot het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan de leden. De staatssecretaris meent voorts dat de reikwijdte van dit arrest van het HvJ niet beperkt is tot het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan natuurlijke personen. Of de wijziging van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening inhoudt dat de woorden ‘aan hun leden’ geschrapt worden, kan de staatssecretaris nog niet zeggen. De staatssecretaris acht het dan ook nog te vroeg om in te gaan op mogelijke (financiële) gevolgen. Net als bij andere wetswijzigingen zal de vraag naar redelijk overgangsrecht aan de orde komen.

Wel geeft de staatssecretaris aan dat compensatie van de btw via het BTW-compensatiefonds niet mogelijk is, omdat het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie een btw-ondernemersactiviteit is. Ten slotte acht de staatssecretaris het niet in strijd met het beginsel van de fiscale neutraliteit ?dat de btw-vrijstelling een onderscheid maakt tussen commerciële (6% btw en recht op btw-aftrek) en niet-commerciële instellingen (btw-vrijstelling en geen recht op btw-aftrek), omdat dit onderscheid door de uniewetgever zelf is gemaakt.

De staatssecretaris heeft aan VNG toegezegd dat de verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening in ieder geval niet per 1 januari 2015 in werking zal treden.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op