16 september 2014Beantwoording Kamervragen inzake btw-tarief prestaties dirigenten

Staatssecretaris Wiebes heeft de Kamervragen van de leden Omtzigt en Keijzer (beiden CDA) inzake het btw-tarief voor dirigenten beantwoord. 

In zijn antwoorden op de Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat de repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de optredens die door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd het 6%-tarief geldt. Hierbij is het niet relevant of de repetities geleid worden door een vaste of een ingehuurde (invallende) dirigent. De repetities die niet samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de optredens die door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd zijn belast met 21% btw. Bij de toepassing van het btw-tarief op repetities wordt geen verschil gemaakt tussen dirigenten en optredens van (uitvoerende) musici. Voormeld standpunt is conform de uitspraak van Rechtbank Haarlem van 5 oktober 2011 waartegen geen hoger beroep is aangetekend en die de staatssecretaris onderschrijft. Dit beleid wordt in de nieuwe Toelichting op Tabel I behorende bij de Wet OB verwerkt.

Voor de toepassing van het juiste btw-tarief zal het duidelijk moeten zijn of het orkest of koor één of meerdere optreden verzorgt die door publiek kan c.q. kunnen worden beluisterd of aanschouwd. Een dirigent kan dit aantonen door een bescheid (bijv. een schriftelijke verklaring van het koor of orkest) te bewaren in zijn administratie. Indien een begeleider van koren dezelfde prestaties verricht als een dirigent dan geldt het voorgaande ook voor begeleiders van koren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op