31 december 2012AWBZ wijzigt, btw-vrijstelling thuiszorg vooralsnog gehandhaafd

Zorg die op grond van de AWBZ of Wmo door btw-ondernemers wordt verleend aan cliënten, is vrijgesteld van btw. Met ingang van 1 januari 2013 verandert het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De gevolgen van deze wijziging voor de btw-vrijstelling zijn nog niet wettelijk uitgewerkt. Om die reden acht de staatssecretaris het wenselijk dat op diensten die tot op heden onder de vrijstelling vallen, de vrijstelling vooralsnog toegepast kan blijven worden. Het gaat daarbij om door cliënten ingekochte extra uren thuiszorg en het verlenen van kraamzorg waarmee winst wordt beoogd.

De wijziging van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ zorgt ervoor dat per 1 januari 2013 ook bepaalde prestaties van doventolken zijn vrijgesteld. Aangezien de staatssecretaris voornemens is de wetgeving op korte termijn aan te passen, geldt deze vrijstelling slechts tijdelijk. Om onder andere extra administratieve lasten als gevolg van de tijdelijke wijziging te voorkomen, keurt de staatssecretaris goed dat doventolken de vrijstelling buiten toepassing laten, zodat voor hen niets wijzigt op btw-gebied.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op