8 oktober 2014Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar btw gap

In samenwerking met het CBS heeft de Belastingdienst onderzoek verricht naar een macro-economische schatting van gemiste btw (de zogeheten btw gap). De resultaten van dit onderzoek zijn in juli 2014 door staatssecretaris Wiebes van Financiën in een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld naar aanleiding van het rapport. Deze vragen zijn recent beantwoord door de staatssecretaris. 

Veel fracties vragen zich af hoe de gemiste btw-opbrengsten berekend zijn en welke oorzaken de btw gap heeft. Hierop antwoordt de staatssecretaris dat er twee methoden zijn voor het berekenen van een tax gap, namelijk de grofmazige top down-methode, waarbij op basis van macrogetallen (afkomstig uit de statistiek) de geraamde belastingontvangsten worden berekend, en de fijnmazige bottom up-methode, waarbij op basis van steekproeven en data-analyses bepaald wordt wat bij de verschillende doelgroepen de mogelijk gemiste opbrengsten zijn. De vraag is vervolgens wat de toegevoegde waarde is van de tax gap-analyses. Beide genoemde methoden hebben namelijk nadelen en geven geen volledig beeld van de gemiste belastingopbrengsten. Wiebes antwoordt op deze vraag dat de resultaten van het onderzoek “meer een performance-indicator voor het stelsel als zodanig zijn. De UK spreekt over een jaarlijkse health check van het belastingstelsel.” Wiebes benadrukt dat het onderzoek in elk geval geen graadmeter is voor het functioneren van de Belastingdienst. 

De btw gap kan verschillende oorzaken hebben, zoals inningverlies door faillissementen, insolvabiliteit en late betalingen, fouten door complexiteit en onuitvoerbaarheid van regelgeving, bewuste btw-fraude (zie 12) en zwart werken. Voor de meeste van deze oorzaken is niet aan te geven in welke mate ze bijdragen aan de tax gap, met uitzondering van het inningverlies door insolvabiliteit. 

De Kamerleden vragen vervolgens of ze, na een onderzoek naar de btw gap, een onderzoek naar de totale tax gap kunnen verwachten. Hierop geeft Wiebes aan dat het onderzoek naar de gemiste btw-opbrengsten als eerste is uitgevoerd omdat hier verhoudingsgewijs veel ervaring mee was – zowel bij de Europese Commissie als in andere landen – en omdat de benodigde data bij het CBS voorhanden waren. Het onderzoek naar de btw wordt op korte termijn vervolgd met de nieuwste publicatie van de Europese Commissie, in samenspraak met andere lidstaten, waarbij Nederland zijn bevindingen heeft ingebracht. In september 2013 concludeerde de Europese Commissie na onderzoek dat de btw gap in de lidstaten in 2011 in totaal € 193 miljard bedroeg, waarbij Nederland behoorde tot de landen die procentueel de minste btw misliep.?

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op