24 februari 2016Akkoord Ministeries en Belastingdienst over btw-vrijstelling samenwerking onderwijsinstellingen

De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financiën en de Belastingdienst hebben een akkoord gesloten over samenwerking binnen het onderwijs. Besloten is, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over VAVO-onderwijs, geen btw meer te heffen over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen.

Op 22 januari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verzorgen van voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO-opleidingen) door een tweetal samenwerkende ROC’s niet belast is met btw. De bijdrage die ieder van de ROC’s moest leveren bestond volgens de Hoge Raad uit werkzaamheden die in de regel bij het geven van (volwassenen)onderwijs aan de orde zijn en die door de ROC’s ook vóór de samenwerking werden verricht als onderdeel van het volwassenenonderwijs. Als de ROC’s al prestaties tegen vergoeding zouden verrichten, dan is naar het oordeel van de Hoge Raad sprake van een ondeelbare onderwijsprestaties waarin de ondersteunende werkzaamheden van de ROC’s opgaan.

In een recent nieuwsbericht heeft de Rijksoverheid laten weten dat de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financiën en de Belastingdienst een akkoord hebben gesloten om “de bestaande Europese regelgeving te herzien.” Op basis van het akkoord geldt de onderwijsvrijstelling voor samenwerking tussen basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. Dit biedt onder andere vmbo’s en mbo’s de mogelijkheid om gezamenlijke leerroutes aan te bieden zonder dat daarbij btw verschuldigd is over de samenwerking. Ook ROC’s en hbo-instellingen kunnen een dergelijke samenwerking aangaan door bijvoorbeeld samen een associate degree traject te verzorgen, zonder aan te lopen tegen btw-heffing. Kortom, in alle sectoren wordt samenwerking vergemakkelijkt en kunnen onderwijsinstellingen werk maken van goed en innovatief onderwijs, waar volgens het nieuwsbericht “iedere leerling, scholier en student van profiteert.”

De nieuwe lezing van het unierecht zal nader worden gecommuniceerd, zodat ook lokale belastinginspecteurs hiernaar kunnen handelen.

In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid wordt het buiten de btw-heffing mogen houden van samenwerking tussen onderwijsinstellingen gepresenteerd als het resultaat van een akkoord tussen de Ministeries en de Belastingdienst. De werkelijkheid is genuanceerder, aangezien het de Hoge Raad is geweest die een stokje heeft gestoken voor de door de Belastingdienst voorgestane (kostprijsverhogende) btw-heffing bij het verzorgen van gezamenlijke opleidingen. De ‘winst’ voor de onderwijssector is gelegen in het feit dat het akkoord duidelijk maakt dat de Belastingdienst aan het VAVO-arrest van de Hoge Raad een ruimere werking toekent dan de aan de Hoge Raad voorgelegde VAVO-zaak. Zie 8.2.10 voor meer informatie over de onderwijsvrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op