20 april 2012Afzien toepassing margeregeling op verkoop gebruikte auto’s leidt tot dubbele btw-heffing

Een autohandelaar die gebruikte auto’s (die van particulieren etc. zijn ingekocht) wederverkoopt is ter zake van deze (weder)verkoop 19% btw verschuldigd uit de winstmarge (in plaats van 19% btw over de door de koper betaalde vergoeding). Voor de wederverkoop van gebruikte auto’s geldt de globalisatieregeling. Deze regeling houdt in dat de autohandelaar de winstmarge per tijdvak berekent en niet per (weder)verkoop. Bij toepassing van de margeregeling mag de autohandelaar geen btw op de verkoopfactuur vermelden. Als de koper een aftrekgerechtigde btw-ondernemer is, zal hij liever een factuur met btw over de vergoeding ontvangen omdat hij deze btw volledig in aftrek kan brengen. De autohandelaar kan in dat geval ervoor kiezen om de normale btw-regels toe te passen en btw in rekening te brengen over de verkoopprijs. In dat geval moet hij zijn inkoopbedragen corrigeren met het inkoopbedrag van de auto die met toepassing van de normale btw-regels is verkocht. Dat hierdoor dubbele btw-heffing ontstaat, is naar het oordeel van de Hoge Raad niet in strijd met de btw-richtlijn. Voor dit arrest en meer informatie over de margeregeling zie 11.4.   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op