30 juni 2020Aftrek (verwervings-)btw moet herzien worden bij kwantitatieve rabatten na levering producten, ook indien de leverancier geen btw-teruggaaf meer kan vorderen

In het arrest World Comm Trading gaat het HvJ in op ondernemers die prijsverminderingen ontvangen (zoals kwantumkortingen of geannuleerde verkopen) en de btw-gevolgen hiervan. Het HvJ heeft geoordeeld dat een prijsvermindering leidt tot herziening van de afgetrokken btw bij de ontvanger, zelfs indien een (credit)factuur ontbreekt waarin is gespecifieerd op welke leveringen de korting betrekking heeft. Voor de herziening van de aftrek van btw is het niet van belang dat een leverancier geen juiste (credit)factuur meer kan uitreiken, omdat zij haar activiteiten heeft gestaakt. Daarnaast merkt het HvJ op dat dat herziening van de aftrekbare btw bij de afnemer moet plaatsvinden ook indien de leverancier geen btw-teruggaaf (lees: de te veel afgedragen btw) meer kan terug vorderen.

De uitspraak van het HvJ is in lijn met haar eerdere jurisprudentie en heeft tot gevolg dat bij prijsverminderingen, zoals kwantumkortingen, een correctie/terugbetaling van de initiële btw-aftrek moet plaatsvinden, ongeacht of hier ook een terugbetaling van de afgedragen btw tegenover staat van de leverancier.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op