20 april 2012Aftrek groothandel in frisdranken niet beperkt wegens ontbreken wetenschap btw-fraude kopers

Een groothandel in frisdranken heeft verschillende malen partijen frisdranken verkocht en na ontvangst van de betaling, voor haar rekening doen vervoeren naar het Verenigd Koninkrijk. Ter zake van deze leveringen is de groothandel ervan uitgegaan dat het nultarief voor intracommunautaire leveringen van toepassing was. Na onderzoek van de FIOD-ECD en de fiscus is gebleken dat twee afnemers op naam en met het btw-identificatienummer van andere ondernemers bestellingen plaatsten. Uit onderzoek van de Engelse fiscus bleek dat er geen enkele schriftelijke overeenkomst was voor de leveringen van frisdrank. De inspecteur heeft vervolgens het nultarief geweigerd omdat de identiteit van de afnemers niet was vastgesteld en een naheffingsaanslag opgelegd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in cassatie geoordeeld dat de vaststelling van de identiteit van de afnemers voor de toepassing van het nultarief niet vereist is. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Arnhem. In de verwijzingsprocedure stemt de inspecteur alsnog in met de toepassing van het nultarief, maar betwist hij de aftrek omdat de groothandel wist of kon weten van btw-fraude door de afnemer. Naar het oordeel van het hof heeft de inspecteur dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Hierbij neemt het hof o.m. in aanmerking dat handelswijze met betrekking tot de afnemers niet ongebruikelijk was, terwijl de omstandigheid dat een vaste handelspartner belt aanleiding kan zijn om minder achterdochtig te zijn. Voor meer informatie over de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen en de weigering van de aftrek bij wetenschap btw-fraude zie 9.1.2 en 12.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op