7 maart 2014Afschaffing printprijsregeling in 2015 ‘miljoenenstrop’ voor publieke omroepen

In december 2013 heeft de staatssecretaris besloten dat de printprijsregeling per 2015 wordt ingetrokken. De printprijsregeling houdt in dat een btw-ondernemer ter zake van de vervaardiging van een film- of videoproductie geen 21% btw berekent over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten, maar over de printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film. Hierdoor is over een gering bedrag btw verschuldigd, terwijl de btw op de productiekosten van de film of video wel volledig aftrekbaar is. Met name voor instellingen die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn, zoals publieke omroepen en charitatieve instellingen, is dit een gunstige regeling.

Recent is bekend geworden dat de publieke omroepen door het intrekken van de printprijsregeling in 2015 afstevenen op een tekort van circa € 100 miljoen. Een filmproducent rekent op zijn website het verschil tussen het wel en niet toepassen van de printprijsregeling voor: “Als het maken van een videofilm van 20 minuten € 30.000 kost, dan is met toepassing van de printprijsregeling – uitgaande van een printprijs van € 5 per minuut – slechts € 21 aan btw verschuldigd, terwijl zonder toepassing van de regeling € 6.300 (21% btw over € 30.000) verschuldigd is.”

De Telegraaf meldt dat de Tweede Kamer inmiddels bekend is met de ‘miljoenenstrop’ en gaat overleggen voor wiens rekening het verwachte tekort komt.

Zie 4.17 van het btw-handboek voor meer informatie over de printprijsregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op