21 januari 2013Afschaffing BTW-Compensatiefonds van de baan

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) is bedoeld om gemeenten en provincies te stimuleren om taken uit te besteden. Het BCF biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid de btw die betaald wordt bij uitbestedingen bij het fonds te declareren. In het regeerakkoord werd aangekondigd dat het BCF met ingang van 2015 zou worden afgeschaft. Deze plannen zijn nu van tafel. 

In een bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Financiën en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) dat op 18 januari heeft plaatsgevonden is een onderhandelaarsakkoord bereikt over het BCF. De deelnemende partijen hebben er op aangedrongen af te zien van afschaffing van het BCF. De ministeries zijn hier uiteindelijk mee akkoord gegaan. 

De bezuiniging die werd beoogd met de afschaffing van het BCF, zo’n € 550 miljoen per jaar, zal nu worden gerealiseerd via een structurele korting op het Gemeente- en Provinciefonds. Daarnaast zal het BCF worden gemaximeerd. De afgelopen jaren moest het Rijk namelijk een steeds groter deel bijpassen, omdat het BCF het afgelopen decennium verdubbelde.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op