29 april 2013Afnemen examens niet zonder meer vrijgesteld van btw

Een B.V. koopt examenvragen in, verwerkt deze en neemt tegen betaling examens af met betrekking tot de vakbekwaamheid van personen. De B.V. heeft zich aangemeld bij CPION en is opgenomen in het RKBO. Naar aanleiding van de afstemming van de btw-gevolgen van de handelingen van de B.V. heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat het afnemen van examens slechts vrijgesteld is van btw-heffing als het voorafgegane onderwijs vrijgesteld is van btw-heffing. Naar de mening van de B.V. is het afnemen van examens door een erkende onderwijsingstelling zonder meer vrijgesteld van btw-heffing.

Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland is het afnemen van examens een dienst die het btw-regime van het voorafgegane onderwijs volgt. Het feit dat de B.V. door CPION erkend is als onderwijsinstelling maakt dit niet anders. Omdat volgens de opgave van de examenkandidaten 43,33% van de examens betrekking heeft op vrijgestelde opleidingen heeft de B.V. recht op een teruggaaf van de te veel op aangifte voldane btw van € 48.293,45. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet, omdat de concurrenten die volgens de B.V. wel de vrijstelling toepassen, in een andere regio gevestigd zijn en het gelijkheidsbeginsel per regio moet worden beoordeeld. Bovendien is geen sprake van een oogmerk tot begunstiging door de inspecteur van de concurrenten.

Voor deze uitspraak en meer informatie over de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten zie 8.2.10.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op