19 september 2014Acupunctuur door arts btw-vrijgesteld

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten beperkt tot diensten door BIG-beroepsbeoefenaren die vallen binnen hun BIG-deskundigengebied en BIG-opleiding. Aan Rechtbank Zeeland-West Brabant is de vraag voorgelegd of een arts, een BIG-beroepsbeoefenaar, die o.a. de postacademische acupunctuuropleiding bij de NAAV heeft gevolgd en het diploma heeft behaald de btw-vrijstelling mag toepassen op de acupunctuurbehandelingen.

De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat de acupunctuurbehandelingen kwalificeren als gezondheidskundige verzorging van de mens. Daarnaast is de acupunctuurbehandeling volgens de rechtbank aan te merken als een handeling op het gebied van de geneeskunst waardoor ook sprake is van een handeling binnen het BIG-deskundigengebied van de arts. Omdat het curriculum van de artsenopleiding niet is vastgesteld, bepalen de verschillende universiteiten de inhoud van de artsenopleiding. Zowel de Universiteit van Utrecht als de Rijksuniversiteit Groningen bieden een keuzevak aan waarin acupunctuur tot de artsenopleiding kan behoren. Dat het volgen van een keuzevak nog niet voldoende is om in de praktijk acupunctuur toe te passen doet hieraan naar het oordeel van de rechtbank niet af, omdat volgens de staatssecretaris ook zorg op basis van na de initiële opleiding gevolgde aanvullende opleiding in beginsel btw-vrijgesteld is.

Echter, vast staat dat de arts in het kader van zijn artsenopleiding geen opleiding in de acupunctuur heeft genoten. Toch acht de rechtbank dit geen belemmering voor de btw-vrijstelling, omdat de door de arts gevolgde postacademische opleiding een evidente verdieping vormt van de initiële BIG-opleiding en derhalve btw-vrijgesteld is. En, mocht dit niet het geval zijn, dan merkt de rechtbank op dat het kwaliteitsniveau van de arts ten minste gelijkwaardig is aan de artsen die wel een keuzevak acupunctuur in het kader van de artsenopleiding hebben gevolgd. Dit betekent dat het in strijd met het beginsel van de fiscale neutraliteit zou zijn om de btw-vrijstelling te weigeren. De rechtbank oordeelt daarom dat de arts recht heeft op teruggaaf van de op aangifte voldane btw.

Deze uitspraak van de rechtbank is goed nieuws voor artsen die gediplomeerde leden zijn van de NAAV! Als deze artsen reeds btw voldaan hebben dan verdient het aanbeveling om vanaf nu tegen de voldoening van btw tijdig bezwaar te maken in afwachting van de einduitkomst in deze procedure. Onze btw-specialisten zijn graag bereid om te toetsen of het voor u(w cliënt) zinvol is om bezwaar te maken en het indienen van een bezwaarschrift te verzorgen. Voor meer informatie over de medische vrijstelling zie 8.2.1.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op