15 januari 2015Actualisatie GN-codes voor verplichte verlegging invoer-btw en levering goederen in btw-entrepot

Bij de invoer van goederen moet er in beginsel btw worden betaald. Dit is anders indien een ondernemer die invoert, beschikt over een vergunning voor de verlegging van deze btw. Indien men beschikt over deze vergunning, wordt er ten tijde van de invoer geen invoer-btw in rekening gebracht. In plaats daarvan dient de ondernemer die de goederen invoert zelf de invoer-btw te berekenen en af te dragen via de btw-aangifte.  In de meeste gevallen komt deze btw voor aftrek in aanmerking. 

Bij de invoer van bepaalde goederen geldt een verplichte verlegging. Deze goederen zijn genoemd in bijlage A bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Deze bijlage is per 1 januari 2015  geüpdatet zodat de gecombineerde nomenclatuurcodes (GN-codes) actueel zijn.  Hiermee wordt voorkomen dat de btw bij de invoer van deze bepaalde goederen niet kan worden verlegd door verouderde GN-codes in de lijst. 

Bulkgoederen die niet zonder verdere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer kunnen worden gebracht, zoals oliën en granen, kunnen tijdens de opslag meerdere keren worden verhandeld. Deze goederen kunnen worden geplaatst in een niet-plaatsgebonden of een plaatsgebonden btw-entrepot. Voor de leveringen van deze goederen naar of in een btw-entrepot geldt dan het nultarief. 

De goederen die kunnen worden geplaatst in een niet-plaatsgebonden btw-entrepot zijn genoemd in Bijlage I bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Deze bijlage is gewijzigd in die zin dat de GN-codes zijn geactualiseerd. Tevens zijn uit praktische overwegingen hoofdposten 2710 en 2711 toegevoegd zodat meerdere soorten oliën en gas onder deze regeling kunnen vallen. 

De goederen die kunnen worden geplaatst in een plaatsgebonden btw-entrepot zijn genoemd in Bijlage K bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Deze bijlage is op verzoek van het bedrijfsleven uitgebreid met GN -hoofdpost 7504 (poeder en schilfers, van nikkel) en GN-subpost 8545 11 (grafietelektroden).

Zie