21 oktober 2014ActiZ: “Samenwerking in de zorg btw-belast bij invoering Wmo in 2015”

Als onderdeel van de herziening van het stelsel van de langdurige zorg worden functies uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. 

ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, heeft enkele knelpunten met betrekking tot de decentralisatie onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Zorgaanbieders hebben onder andere aangegeven moeite te hebben met het belasten van samenwerking in de zorg met 21% btw. “De decentralisatie wordt alleen een succes als de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties goed geregeld is. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), die de terbeschikkingstelling van personeel regelt, wordt zo goed als elke vorm van onderaanneming als uitleen getypeerd. Veel samenwerkingsvormen komen tot stand doordat één van de samenwerkende partijen of een nieuw op te richten partij de contractant is van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor, waarbij de overige partijen onderaannemer of uitlener van personeel worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste vormen van sociale wijkteams en voor veel vormen van samenwerking rond de wijkverpleging.” Deze samenwerking zou vanaf 1 januari 2015 belast worden met 21% btw, hetgeen hoge extra kosten oplevert. 

Concrete oplossingen en maatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden momenteel afgewacht door de brancheorganisatie. 

Bron: ActiZ

Zie 8.2.5 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor sociale en culturele activiteiten, waaronder langdurige zorg.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op