19 februari 2013Aanwijzingen btw-fraude FIOD-ECD onvoldoende voor weigering btw-aftrek

Aan een ondernemer kan btw-aftrek geweigerd worden indien deze wist of had moeten weten dat hij met zijn aankoop deelnam aan een keten waarin btw-fraude plaatsvindt. Op 27 april 2012 oordeelde Hof Den Haag dat slechts aanwijzingen van betrokkenheid bij btw-fraude onvoldoende bewijs zijn om een ondernemer btw-aftrek te weigeren, indien uit deze aanwijzingen geen direct en concreet bewijs te putten is dat de ondernemer wist of had moeten weten dat hij met de aankoop van mobiele telefoons deelnam aan btw-fraude. Naar het oordeel van het hof is door de inspecteur niets naar voren gebracht noch op iets gewezen waaruit de betrokkenheid bij btw-fraude blijkt. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat de aan de ondernemer opgelegde naheffingsaanslag van € 1.947.849 niet in stand kon blijven. De inspecteur is vervolgens in cassatieberoep gegaan. 

Recent heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie afgedaan door te oordelen dat de aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling (op grond van artikel 81 RO). Het oordeel van het hof wordt daarmee in stand gelaten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op