1 mei 2014Aantal zorgverzekeraars weigeren btw eerste terhandstellingsgesprek te vergoeden

Sinds 2014 is de extra begeleiding bij een eerste uitgifte van geneesmiddelen volgens de beleidsregel BR/CU-5089 van de Nza een aparte prestatie. Op basis van die ‘knip’ menen een aantal zorgverzekeraars dat het eerste terhandstellingsgesprek ook voor de btw een afzonderlijke prestatie vormt die vrijgesteld is van btw-heffing en weigeren zij de (6%) btw te vergoeden.?

Het standpunt van de Belastingdienst en de KNMP is dat voor de btw-heffing sprake is van een prestatie die onderdeel uitmaakt -en dus niet zelfstandig is- van de verstrekking van geneesmiddelen (belast met 6% btw) waardoor het eerste terhandstellingsgesprek (ook) belast is met 6% btw. Naar onze mening is dit standpunt van de Belastingdienst en de KNMP juist. Dit betekent dat wij het niet eens zijn met de weigering van de vergoeding van 6% btw ter zake van het eerste terhandstelingsgesprek door een aantal zorgverzekeraars.

Mocht u als (adviseur, accountant of adviseur van) apothekers te maken krijgen met dergelijke weigeringen door een zorgverzekeraar dan zijn onze btw-specialisten graag bereid om u (dan wel uw cliënt) bij te staan in het overleg hieromtrent met deze zorgverzekeraar.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op