7 maart 2012Aanschaf-btw motorjacht aftrekbaar vanwege gebruik voor promotiedoeleinden

In 2007 komt A B.V. overeen dat B B.V. een luxe snelvarend motorjacht zou bouwen en leveren. De uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn overgedragen op de dochtermaatschappij van A B.V. waarbij werd afgesproken dat de dochtermaatschappij het jacht de eerste twee jaar na de levering voor promotiedoeleinden in onderling overleg ter beschikking zou stellen aan B. B.V. Het jacht is in april 2008 opgeleverd. De dochtermaatschappij heeft de in rekening gebrachte btw ter zake de aanschaf van het motorjacht volledig in aftrek gebracht. Deze in aftrek gebrachte btw is nageheven door de inspecteur. Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag ten onrechte. Het jacht is nooit voor privédoeleinden gebruikt. Daarnaast zijn kopieën van reclamemateriaal overgelegd waarin de technische kwaliteiten en de luxueuze uitvoering van het jacht worden benadrukt en in beeld gebracht. Ook is een factuur voor een verkoopprovisie overgelegd inzake de verkoop van een jacht van hetzelfde type. Dat de activiteiten tot op heden nog niet erg succesvol zijn, doet aan het btw-ondernemerschap (en dus het aftrekrecht) voor de (verkoop)bemiddelingsactiviteiten niet af.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op