14 november 2013Aanpassingswerkzaamheden aan confectieschoenen belast met 21% btw

A B.V. exploiteert een onderneming op het gebied van de orthopedische schoentechniek. Zij levert (semi-)orthopedisch schoeisel en past confectieschoeisel van cliënten met bepaalde aandoeningen op medisch voorschrift aan. A past het verlaagde btw-tarief toe op het aanpassen van het confectieschoeisel. De inspecteur meent daarentegen dat deze werkzaamheden belast zijn tegen het algemene btw-tarief en heeft A daarom een naheffingsaanslag opgelegd. 

In deze zaak is door Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de werkzaamheden van A, bestaande uit het aanpassen van het confectieschoeisel, belast zijn met 21% btw. Op grond van de wet en de tabelposten is de levering en het herstellen van orthopedisch schoeisel belast met 6% btw. In casu is echter geen sprake van (semi-)orthopedisch, maar van confectieschoeisel. Evenmin is sprake van, zoals A heeft aangevoerd, de vervaardiging van orthopedisch schoeisel door het toevoegen van een wezenlijke functie aan het schoeisel, een prestatie die belast is met 6% btw. De werkzaamheden van A leiden er immers niet toe dat de functie van het schoeisel verandert, zodat van een vervaardiging van een nieuw goed geen sprake is. Daarnaast zijn de aanpassingswerkzaamheden van A niet aan te merken als herstelwerkzaamheden, aangezien de werkzaamheden verder gaan dan het enkele herstel van schoeisel. Tot slot is geen sprake van de schending van het neutraliteitsbeginsel door de levering van (semi-)orthopedisch schoeisel te belasten met 6% en de werkzaamheden van A te belasten met 21%, omdat feitens en rechtens geen sprake is van gelijksoortige prestaties. De naheffingsaanslag is daarom terecht opgelegd. 

Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het 6%-tarief. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op