23 november 2017Aanpassing toepassing btw-nultarief op zeeschepen

Het Belastingplan 2018 wordt gewijzigd in die zin dat de levering van een schip dat voor ten minste 70% wordt gebruik voor de vaart op volle zee, onder de toepassing van het btw-nultarief zal vallen. Dit blijkt uit de tweede nota van wijziging die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de tweede nota wordt opgemerkt: ‘in het voorstel van wet is er blijkens de memorie van toelichting uitgegaan dat een schip pas kan worden aangemerkt als zijnde een schip voor de vaart op volle zee wanneer het voor ten minste 90% wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Het voorstel wordt gewijzigd in die zin dat in de wet wordt vastgelegd dat de levering van een schip dat voor ten minste 70% wordt gebruikt voor de vaart op volle zee, onder de toepassing van het btw-nultarief zal vallen. Dit zal dan ook het geval zijn voor de goederen en diensten die worden geleverd met betrekking tot een schip dat voor ten minste 70% wordt gebruikt voor de vaart op volle zee.

 Deze tweede nota van wijziging zorgt ervoor dat zeeschepen die niet volledig (90% of meer) voor commerciële doeleinden worden gebruikt voor de vaart op volle zee, maar wel voor 70% onder de toepassing van het btw-nultarief zullen vallen. Zeeschepen die onder de 70% grens zitten komen niet voor toepassing van het btw-nultarief in aanmerking.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op