31 december 2012Aanpassing besluit btw-vrijstelling fondswerving

De btw kent een btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten door bepaalde instellingen, zoals sportverenigingen, scholen voor bekostigd onderwijs etc. Deze btw-vrijstelling is toegelicht in een besluit, dat onlangs is geactualiseerd. In het geactualiseerde besluit zijn de volgende wijzigingen opgenomen: 

  • In diverse arresten is door het HvJ EU bepaald dat de verstrekking van vers bereide spijzen en dranken voor onmiddellijke consumptie aan te merken is als een levering van goederen, zolang de diensten waarmee de levering gepaard gaat niet gaat overheersen. De staatssecretaris verbindt hieraan het gevolg dat de verstrekking van spijzen en dranken vanuit een kantine in de regel aan te merken is als een fondswervende levering, omdat bij kantines in het algemeen geen sprake is van bijzonder dienstbetoon (zoals bij restaurants vaak wel het geval is).
  • Door de staatssecretaris was reeds goedgekeurd dat het giftelement, dat te onderkennen is in de opbrengst van bijzondere evenementen ten bate van een ‘goed doel’, buiten de btw-heffing blijft. In het geactualiseerde besluit gaat de staatssecretaris in op het begrip ‘goed doel’: het begrip is synoniem aan een charitatief doel en daarvan is in elk geval sprake als het giftelement wordt afgedragen aan een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
  • Als een sportvereniging toch btw verschuldigd is over haar kantineontvangsten, mag zij volstaan met het voldoen van 11,5% btw (11,5/111,5 x kantineopbrengsten) uit de totale kantineomzet, minus de hieraan toerekenbare btw. Dit forfait bedroeg voorheen 11%. Met ingang van 1 januari 2013 is het forfait, in verband met de btw-verhoging naar 21%, verhoogd naar 11,5%.

Zie 8.2.14 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op