18 november 2011Aanleg rotonde voor verkeersdoeleinden doet geen bouwterreinen ontstaan

De levering van onbebouwde grond is vrijgesteld van btw-heffing, tenzij sprake is van een bouwterrein. Van een bouwterrein is sprake indien met het oog op de bebouwing van de grond fysieke werkzaamheden zijn verricht, aan de grond dan wel in de omgeving van de grond voorzieningen zijn getroffen of een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is afgegeven. De aanleg van een rotonde met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid en verbeterde doorstroming van het verkeer kwalificeert naar het oordeel van Rechtbank Breda niet als een voorziening in de omgeving van de onbebouwde grond met het oog op de bebouwing van de grond. Omdat op het tijdstip van levering ook niet aan de overige criteria voor een bouwterrein was voldaan, is de levering van die onbebouwde grond (met de bestemming nieuwbouw) naar het oordeel van de rechtbank vrijgesteld van btw-heffing. Voor de uitspraak van de rechtbank en meer informatie over bouwterreinen zie 7.6.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op