23 juni 2014Aankondiging aanscherping controles in de omzetbelasting

Op 4 juni jl. heeft de Kamer een aantal vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van zijn brief van 19 mei 2014 over de brede agenda voor de Belastingdienst.  In de brief met dagtekening 19 juni 2014 beantwoordt de staatssecretaris deze vragen.

In de brief van 19 juni geeft de staatssecretaris onder andere aan dat het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet vallen onder het horizontaal toezicht zal worden vergroot. De staatssecretaris kondigt tevens aan dat de controle op verzoek om teruggaaf van omzetbelasting in het MKB wordt aangescherpt. De controle zal worden aangescherpt op drie punten, namelijk: de behandeling van verzoeken om teruggaaf door bedrijven, vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting en de behandeling van aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op