19 mei 2020A-G: verlegde btw bij afname diensten buitenlandse koepelorganisatie

In de zaak Kaplan International Colleges UK heeft A-G Kokott het HvJ geadviseerd om de btw-vrijstelling voor diensten door koepelorganisaties aan hun leden zeer strikt uit te leggen. Volgens de A-G is een grensoverschrijdende toepassing van deze btw-vrijstelling niet mogelijk. Daarbij wijst de A-G erop dat ook een grensoverschrijdende toepassing van de fiscale eenheid niet mogelijk is. Naar de mening van de A-G kan een grensoverschrijdende toepassing van de btw-koepelvrijstelling leiden tot misbruik. De koepelorganisatie kan, zoals de zaak Kaplan laat zien, worden opgericht in een land dat geen btw kent of een lager btw-tarief, aldaar de diensten inkopen en deze met de btw-koepelvrijstelling doorverkopen aan de leden. Hierdoor kan de btw-druk op deze ingekochte diensten aanzienlijk worden gereduceerd. Tevens zou grensoverschrijdende toepassing van de koepelvrijstelling er volgens de A-G toe leiden dat op wereldniveau beoordeeld moet worden of sprake is van verstoring van de concurrentieverhoudingen. Dit zou leiden tot aanzienlijke praktische en toepassings- en controleproblemen. Als het HvJ de conclusie van de A-G volgt, dan betekent dit niet alleen een beperking van de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling tot binnenlandse situaties, maar ook dat de btw-koepelvrijstelling niet meer van toepassing lijkt te zijn op diensten die een koepelorganisatie ten behoeve van de leden inkoopt en aan de leden doorverkoopt.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op