26 oktober 2012A-G: verlaagd btw-tarief voor o.a. medische hulpmiddelen in Spanje te ruim

De Europese Commissie heeft in 2011 een niet-nakomingsberoep ingesteld tegen lidstaat Spanje, omdat Spanje een verlaagd btw-tarief zou toepassen op ruimere categorieën goederen dan die welke zijn opgenomen in de btw-richtlijn. A-G Jääskinen concludeert dat Spanje inderdaad onterecht een verlaagd btw-tarief toepast op: 

  • Geneeskrachtige substanties, die gewoonlijk en passend ter verkrijging van geneesmiddelen kunnen worden gebruikt. Als reden voert de A-G aan dat geneeskrachtige substanties als zodanig niet kunnen worden gebruikt in de gezondheidszorg, maar pas na bewerking tot farmaceutisch product daarvoor geschikt zijn. 
  • Medische hulpmiddelen, apparaten, uitrusting of instrumenten, die slechts gebruikt kunnen worden om ziekten of aandoeningen bij mens of dier te voorkomen, diagnosticeren, behandelen, verlichten of genezen, maar die niet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door gehandicapten. Aangezien het verlaagde tarief nu juist tot doel heeft de lasten van individuen te verlichten, gaat toepassing van het verlaagde tarief voor hulpmiddelen die bestemd zijn voor beroepsbeoefenaars zijn doelstelling te buiten, aldus de A-G. 
  • Hulpmiddelen en uitrusting die voornamelijk kunnen worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen bij dieren. Aangezien in het btw-stelsel een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen humane geneeskunde en diergeneeskunde, en het verlaagde tarief slechts geldt voor hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in de eerste categorie, is toepassing van het verlaagde tarief volgens de A-G niet toegestaan. 
  • Hulpmiddelen en uitrusting die voornamelijk kunnen worden gebruikt voor behandeling van handicaps bij de mens, maar die niet voor persoonlijk en uitsluitend gebruik door gehandicapten zijn bestemd, zoals draadloze telefoons. Ook voor deze categorie geldt geen verlaagd tarief, aldus de A-G. Het is namelijk onmogelijk om te garanderen dat slechts gehandicapten voordeel hebben bij dit verlaagde tarief, omdat eenieder dergelijke producten zou kunnen gebruiken. 

Het door de Europese Commissie beroep is volgens A-G Jääskinen gegrond; indien het HvJ EU een gelijkluidend oordeel heeft, zal Spanje de nationale btw-wetgeving moeten aanpassen. 

Zie 5.2 voor meer informatie over toepassing van het verlaagde tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op