19 november 2013A-G: terugvragen btw voor toeristen commissionairslevering

Een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw regelt ter zake van door toeristen in Nederland aangekochte goederen, verricht naar de mening van A-G Van Hilten een commissionairslevering. De handelswijze van de B.V. is als volgt. Een toerist van buiten de EU koopt in Nederland een goed met (veelal 21%) Nederlandse btw, maar laat de factuur op naam zetten van de B.V. Vervolgens stuurt de toerist deze factuur tezamen met een afgestempeld douanedocument (ter zake van de uitvoer van dit goed uit de EU) naar de B.V. De B.V. reikt vervolgens een factuur uit aan de toerist met 0% Nederlandse btw en betaalt de aan de winkelier betaalde btw, onder inhouding van een provisie, door aan de toerist. 

Volgens Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam is geen sprake van een commissionairslevering door de B.V. Het hof oordeelde dat de toerist bij het aankopen van de goederen op geen enkele wijze gebruik gemaakt heeft van een tussenpersoon, zodat de aankopen niet ‘op order’ van de toerist zijn verricht door de B.V. Bovendien heeft de toerist de aankopen voor eigen rekening verricht. Dit betekent dat de aan de B.V. in rekening gebrachte btw niet voor teruggaaf in aanmerking komt, aldus het hof. 

In cassatie adviseert A-G Van Hilten de Hoge Raad te oordelen dat wel sprake is van een commissionairslevering. Gelet op de contractuele bepalingen en de facturering heeft het hof niet kunnen oordelen dat op geen enkele wijze gebruikgemaakt is van een tussenpersoon, aldus de A-G. Het concept van de B.V. geeft naar de mening van de A-G exact uitvoering aan het doel en de strekking van de btw-richtlijn en vergemakkelijkt de toepassing van het nultarief, zowel voor de winkelier als de reiziger als de Belastingdienst. Gesteld noch gebleken is dat in casu sprake is van schijntransacties, misbruik van recht of belastingontwijking. Volgens de A-G is niet alleen sprake van een levering aan de B.V., maar is ook sprake van een doorlevering van de goederen aan de reiziger door de B.V., zodat het goed voor btw-belaste handelingen is gebruikt en de B.V. recht heeft op aftrek van de btw. 

De Hoge Raad moet nog arrest wijzen. Zie 2.1.9 voor meer informatie over commissionairslevering.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op