19 november 2012A-G: Slechts ‘eigenaarsmacht-houder’ jacht mag btw verleggen bij invoer

Een motorjacht, dat in eigendom is van een op Guernsey gevestigde vennootschap (hierna: A), is verhuurd aan een Arubaanse vennootschap (hierna: B). Deze vennootschap verhuurt het jacht aan een Nederlandse B.V. (hierna: de B.V.), die het jacht op haar beurt verhuurt aan de enig aandeelhouder van de op Guernsey gevestigde vennootschap (hierna: C). Het jacht is op een Nederlandse werf gebouwd en in de internationale wateren (zonder btw) overgedragen aan A. In 2003 heeft de Nederlandse B.V. het jacht aangegeven bij de douane voor het vrije verkeer. Zij heeft vervolgens, met toepassing van de verleggingsregeling van art. 23 Wet OB, de ter zake verschuldigde btw op aangifte voldaan en meteen in aftrek gebracht. De inspecteur is van mening dat de B.V. ten onrechte de verleggingsregeling heeft toegepast en heeft de B.V. daarom een uitnodiging tot betaling van 19% btw over de aangegeven douanewaarde van het jacht (ruim € 4,5 miljoen) gestuurd. 

In deze zaak is zowel door de rechtbank als door het hof geoordeeld dat de inspecteur de B.V. terecht heeft uitgenodigd tot betaling van de btw, omdat de B.V. de aangever van de invoer bij de douane is. De B.V. had de verleggingsregeling niet mogen toepassen, omdat het voertuig niet voor haarzelf, maar voor C bestemd was. De B.V. is daarop in cassatie gegaan. 

A-G Van Hilten concludeert in deze zaak dat de B.V. de verleggingsregeling van art. 23 Wet OB niet had mogen toepassen en op grond van art. 22 Wet OB de btw verschuldigd is. Om de verleggingsregeling te mogen toepassen, geldt namelijk de voorwaarde dat het ingevoerde goed ‘bestemd is voor’, wat volgens de A-G zoveel wil zeggen als: ‘zijn van’, de ondernemer. De verleggingsregeling mag volgens de A-G slechts worden toegepast door degene die de macht heeft om als eigenaar over een goed te beschikken. Dit kan slechts één persoon zijn, namelijk de ondernemer die ‘eigenaarsmacht-houder’ is. De B.V., die het jacht (onder)verhuurt, is in casu niet degene die eigenaarsmacht heeft. Omdat de B.V. het jacht bij de douane heeft aangegeven, is degene die de invoer-btw verschuldigd is. 

Zie 9.2 voor meer informatie over de invoer van goederen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op