31 januari 2013A-G: opslag goederen btw-belast in land opslagruimte?

De Poolse vennootschap RR Donnelly Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o (hierna: RR Donnelly) levert diensten op het gebied van goederenopslag. Zij ontvangt, plaatst, bewaart, verpakt, laadt en lost goederen in opslagruimten in binnen- en buitenland voor andere ondernemingen. De Poolse belastingdienst is van mening dat deze diensten betrekking hebben op onroerend goed en daarom met btw moeten worden belast op de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Volgens RR Donnelly is de plaats van dienst echter, volgens de hoofdregel in de btw-wetgeving, de plaats waar de afnemer van de dienst gevestigd is. 

De Poolse rechter heeft het HvJ EU prejudiciële vragen gesteld over de vaststelling van de plaats van dienst. In haar advies aan het HvJ EU gaat A-G Kokott  allereerst in op de vraag of sprake is van één dienst of verschillende afzonderlijke diensten door RR Donnelly aan zijn afnemers. Zij komt tot de conclusie dat sprake is van één samengestelde dienst, waarvan de plaats afhangt van de hoofdprestatie, die bestaat uit het bewaren van goederen. De bijkomende prestaties, namelijk het ontvangen, plaatsen, verpakken, laden en lossen van goederen, volgen het fiscale lot van de hoofddienst. De A-G maakt hierbij de nuances dat het ompakken van de goederen mogelijk een zelfstandige prestatie is en dat het laden en lossen op kan gaan in de vervoersdienst indien er sprake is van een substantiële vervoersprestatie.

Voor de beantwoording van de vraag of de dienst betrekking heeft op een onroerend goed, moet worden beoordeeld of een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de dienst en het onroerend goed. Dit rechtstreeks verband is in voldoende mate aanwezig indien de dienst het gebruik, de bewerking of het verrichten van expertise van een bepaald onroerend goed als object heeft. Volgens de A-G is dit het geval indien de opslagdiensten worden gekoppeld aan een gebruiksrecht op (een deel van) een onroerend goed. De A-G sluit hiermee aan bij het (overigens niet-bindende) richtsnoer van het btw-comité, waarin is aangegeven dat een opslagdienst niet kwalificeert als een dienst met betrekking tot onroerend goed indien de klant geen bepaald deel tot uitsluitend gebruik ter beschikking staat. 

Het HvJ EU moet nog een beslissing nemen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op