28 november 2012A-G: ook niet-ondernemer mag in fiscale eenheid btw

Op grond van art. 11 van de btw-richtlijn mogen EU-lidstaten personen die juridisch gezien zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn tezamen als één btw-ondernemer beschouwen.

In Ierland kunnen twee of meer in Ierland gevestigde personen van wie ten minste één persoon btw-ondernemer is en die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn een fiscale eenheid vormen. De Europese Commissie is van mening dat dit in strijd is met de btw-richtlijn omdat alleen btw-ondernemers tot de fiscale eenheid kunnen behoren. Omdat Ierland haar wetgeving op dit punt niet aan wilde passen, heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure ingsteld bij het HvJ EU.

A-G Jääskinen is van mening dat het HvJ EU Ierland in het gelijk moet stellen. In de btw-richtlijn wordt steeds over “de belastingplichtige” gesproken als er btw-ondernemers worden bedoeld. In art. 11 btw-richtlijn is met de uitdrukking “personen” naar zijn mening kennelijk bedoeld om ook niet-belastingplichtigen op te kunnen nemen in de fiscale eenheid voor de btw. Daarnaast is de A-G van mening dat ook het doel van de regeling voor de fiscale eenheid geen steun biedt voor de door de Europese Commissie voorgestane strikte uitleg van art. 11 btw-richtlijn. De A-G geeft het HvJ EU daarom in overweging om de Europese Commissie in het ongelijk te stellen.

In Nederland is goedgekeurd dat topholdings die geen btw-ondernemer zijn in de fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. Hoewel over de (on)rechtmatigheid van deze goedkeuring een afzonderlijke inbreukprocedure tegen Nederland loopt, kan uit deze conclusie van A-G Jääskinen worden afgeleid dat deze goedkeuring naar zijn mening door de beugel kan. Voor deze conclusie en meer informatie over de fiscale eenheid zie 1.10 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op