30 mei 2013A-G: onterechte optie belaste levering leidt niet naheffing herzienings-btw bij koper

Voor het opteren voor een btw-belaste levering van onroerend goed dient de koper het gekochte voor minimaal 90% te gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Indien de koper binnen de referentieperiode niet voldoet aan deze voorwaarde vervalt de optie en was de levering (achteraf bezien) vrijgesteld van btw. Als de verkoper hierdoor alsnog herzienings-btw moet voldoen wordt deze op grond van art. 12a Wet OB nageheven van de koper.

In de zaak Pastcor Vastgoed BV twijfelt de Hoge Raad of dit op grond van het Europese recht is toegestaan en heeft hij om uitleg gevraagd aan het HvJ EU. Naar aanleiding van deze prejudiciële vragen heeft A-G Wathelet een conclusie genomen. In deze conclusie adviseert de A-G het HvJ EU om te beslissen dat naheffing van de door de verkoper verschuldigde herzienings-btw bij de koper in strijd is met het Europese recht. Het HvJ EU moet nog arrest wijzen.

Voor deze conclusie van de A-G en meer informatie over de optie voor de belaste levering zie 7.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op