28 april 2020A-G: lustopwekkende middelen niet belast tegen verlaagde btw-tarief

Feiten

Een ondernemer exploiteert een seksshop. De ondernemer verkoopt onder meer (seks)lustopwekkende middelen zoals capsules Libidoforte, spray Rush, druppels Spanish Fly. Deze producten dienen voor oraal gebruik en bevatten ook bestanddelen – in hoofdzaak van plantaardige en/of dierlijke afkomst – die eigen zijn aan voor menselijk gebruik bestemde voedingsmiddelen.


Procedure

Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn door de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd. De inspecteur is van mening dat ten onrechte het 6%-tarief is toegepast bij de verkoop van de lustopwekkende middelen. Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de lustopwekkende middelen zijn aan te merken als eet-en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie, waarop het 6%-tarief van toepassing is. Volgens het hof bevatten de lustopwekkende middelen namelijk bestanddelen –in hoofdzaak van plantaardige en/of dierlijke afkomst – die eigen zijn aan voor menselijk gebruik bestemde voedingsmiddelen. Het is naar het oordeel van het hof niet van belang dat ze worden gebruikt als lustopwekkende middelen. De Staatssecretaris is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft vervolgens vragen gesteld aan het HvJ over deze zaak. 


A-G Spunzar

A-G Spunzar stelt dat het begrip ‘levensmiddelen voor menselijke consumptie’ in punt 1 van bijlage 3 btw-richtlijn duidt op producten die voedingsstoffen bevatten en in beginsel worden geconsumeerd om het organisme van de mens van deze voedingsstoffen te voorzien. Het begrip ‘producten die gewoonlijk zijn bestemd ter aanvulling op of vervanging van levensmiddelen’ daarentegen duidt op producten die geen levensmiddelen zijn, maar voedingsstoffen bevatten en worden geconsumeerd in plaats van levensmiddelen om het organisme van deze stoffen te voorzien, alsmede op producten die worden geconsumeerd om de voedende functie van levensmiddelen of producten ter vervanging daarvan te ondersteunen.  


De A-G is van mening dat een lustopwekkend middel, zoals afrodisiaca niet onder het begrip ‘producten die gewoonlijk zijn bestemd ter aanvulling op of vervanging van levensmiddelen’ valt. Dit om de reden dat lustopwekkende middelen geen voedingsstoffen bevatten. Volgens de A-G zijn lustopwekkende middelen niet belast tegen het verlaagde btw-tarief. Het is nu wachten op een uitspraak van het HvJ. 

?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op