5 september 2014A-G: ICV tandprothesen btw-vrijgesteld en invoer tandprothesen btw-belast

In de gevoegde zaken VDP Dental Laboratory NV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV gaat het om de btw-consequenties van de levering, invoer en intracommunautaire verwerving (hierna: ICV) van tandprothesen. De Hoge Raad heeft hierover om uitleg verzocht aan het HvJ. A-G Kokott heeft in deze gevoegde zaken een conclusie genomen.

In de zaak VDP Dental Laboratory NV gaat het om de gelijknamige onderneming die tot 2008 nog geen tandtechnicus was. Tot 2008 gold in Nederland een btw-vrijstelling voor de levering van tandprothesen ook indien de leverancier geen tandtechnicus was. Sinds 2008 is de btw-vrijstelling in Nederland slechts van toepassing indien de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. In de periode tot 2008 beriep VDP Dental Laboratory NV zich voor de leveringen van de tandprothesen op de Nederlandse btw-vrijstelling. Tegelijkertijd beroep wilde zij met een beroep op het unierecht een recht op btw-aftrek. Ten aanzien van de periode sinds 2008 meent VDP Dental Laboratory NV dat de invoer en ICV van tandprothesen btw-vrijgesteld is. In de zaak X BV gaat het om de vraag of ICV door de tandartsenpraktijk X BV van tandprothesen die in 2008 door een Duitse tandtechnicus met 0% btw (in Duitsland is de levering van tandprothesen belast tegen het verlaagde btw-tarief of het nultarief) zijn geleverd, is vrijgesteld van btw-heffing. En in de zaak Nobel Biocare Nederland BV gaat het om de vraag of de ICV door  Nobel van in Zweden vervaardigde tandprothesen is vrijgesteld van btw-heffing.  

De A-G meent dat het MDDP-arrest van het HvJ er duidelijk over is dat in de zaak VDP Dental Laboratory NV voor de periode tot 2008 niet én een beroep gedaan kan worden op de nationale btw-vrijstelling die ruimer is dan het unierecht toestaat én met een beroep op het unierecht btw-aftrek kan worden genoten. Het is of btw voldoen en btw-aftrek genieten of geen recht op btw-aftrek en de btw-vrijstelling toepassen. Mocht VDP Dental Laboratory NV schade hebben geleden doordat zij de naderhand geheven btw niet meer kan verhalen op haar afnemers dan kan zij mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding, aldus de A-G.

Ten aanzien van de invoer van tandprothesen meent de A-G dat deze slechts is vrijgesteld wanneer de levering van tandprothesen in het binnenland in ieder geval, d.w.z.: zonder bijkomende voorwaarden, is vrijgesteld van btw. Hiervan is echter geen sprake, omdat de levering van tandprothesen slechts vrijgesteld is van btw indien de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Hierdoor ontstaat een concurrentienadeel voor tandprothesen uit derde landen, maar ook de btw-vrijstelling voor de invoer van tandprothesen uit derde landen zou niet leiden tot een concurrentieneutrale oplossing aangezien daardoor de tandprothesen uit derde landen geheel vrij van btw geleverd zouden kunnen worden. Bovendien zou het volgens de A-G tot praktische problemen leiden indien bij invoer beoordeeld zou moeten worden of de verkoper een tandarts of tandtechnicus is. 

De ICV van tandprothesen is volgens de A-G wel btw-vrijgesteld indien de buitenlandse leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Dit geldt volgens de A-G ook indien de levering van de tandprothesen in het buitenland op grond van een overgangsregeling belast is met 0% als een intracommunautaire levering. De A-G laat overigens doorschemeren dat zij twijfelt aan de vraag of deze overgangsregeling -die reeds meer dan 36 jaar geldt- in overeenstemming is met het primaire unierecht, omdat zij een inbreuk maakt op de gelijke (btw-)behandeling van de levering van tandprothesen.

Als het HvJ de conclusie van de A-G overneemt dan zal de aankoop van tandprothesen uit derde landen fiscaal minder interessant worden, omdat op deze tandprothesen 21% niet-aftrekbare invoer-btw drukt. Wel is het mogelijk om tandprothesen (al dan niet in derde landen vervaardigd) aan te kopen bij een tandarts of tandtechnicus in een EU-lidstaat waar de levering van tandprothesen door een tandarts of tandtechnicus op grond van een overgangsregeling belast is met btw (zoals Duitsland en België). In dat geval worden de tandprothesen met 0% btw geleverd door de buitenlandse tandarts of tandtechnicus en is de ICV van deze tandprothesen vrijgesteld van btw. Voor de conclusie van de A-G zie 8.2.1.???

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op