7 maart 2013A-G: huiseigenaar btw-ondernemer voor levering opgewekte elektriciteit aan energieleverancier

In de zaak Finanzambt Feistadt Rohrbach Urfahr gaat het om een woningeigenaar, Fuchs, die met (gesubsidieerde) zonnepanelen elektriciteit produceert, maar niet kan opslaan. Fuchs heeft een contract met de energieleverancier op basis waarvan hij elektriciteit verkoopt aan die leverancier, die tevens elektriciteit aan Fuchs levert. De Oostenrijkse fiscus was van mening dat de levering van de energie door Fuchs aan de energieleverancier belast was met btw, maar weigerde de teruggaaf van de btw op de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen. Het Oostenrijkse Verwaltungsgericht stelde een prejudicële vraag om te vernemen of de exploitatie van de zonnepanelen door Fuchs een economische activiteit is.

Naar de mening van A-G Sharpston is er sprake van een economische activiteit (en dus btw-ondernemerschap), omdat de productie en levering van elektriciteit aan de energieleveranciers duurzaam plaatsvindt. Ook is naar de mening van de A-G duidelijk dat Fuchs gedeeltelijk beoogt inkomsten uit de levering van elektriciteit te verkrijgen. Als Fuchs, hoewel hij onder de Oostenrijkse registratiedrempel blijft, kon opteren voor btw-heffing mag hij de btw op de aanschaf- en installatiekosten in aftrek brengen. Echter, omdat Fuchs ook opgewekte elektriciteit voor zijn privédoeleinden gebruikt moet daarmee rekening worden gehouden. De zonnepanelen zijn naar de mening van de A-G investeringsgoederen. Dit betekent dat Fuchs het recht heeft om deze zonnepanelen volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen, deels tot zijn btw-ondernemingsvermogen of volledig tot zijn privévermogen te rekenen. Tot 2011 had Fuchs bij een keuze voor volledige opname in het btw-ondernemingsvermogen de mogelijkheid om alle btw in aftrek te brengen, maar moest hij btw berekenen over de aan het privégebruik toerekenbare kosten van de zonnepanelen. Voor zover Fuchs een aftrekrecht heeft mag dit aftrekrecht niet beperkt worden tot de btw over het niet gesubsidieerde deel van de aanschaf- en installatiekosten. Het HvJ EU moet nog arrest wijzen.

Voor deze conclusie en meer informatie over het btw-ondernemerschap bij exploitatie van vermogensbestanddelen zie 1.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op