12 december 2011A-G heeft twijfels over aftrekcorrectie privégebruik auto eenmansondernemer

Tot 1 juli 2011 moest een eenmansondernemer die zijn auto zakelijk en privé gebruikte de btw in beginsel volledig in aftrek brengen en vervolgens in het laatste tijdvak van het boekjaar een aftrekcorrectie voor het privégebruik aangeven. De hoogte van deze aftrekcorrectie was 12% x de bijtelling in de inkomstenbelasting (art. 15 Uitv.Besch. OB). In de zaak Van Laarhoven heeft de Hoge Raad aan het HvJ EU gevraagd of deze aftrekuitsluiting is toegestaan. A-G Kokott heeft het HvJ EU geadviseerd om te beslissen dat in wezen sprake is van volledige aftrek, gevolgd door een heffing over het privégebruik. Hiermee zegt de A-G dat van een aftrekcorrectie geen sprake is. De A-G heeft haar twijfels over de (forfaitaire) vaststelling van het (werkelijke) privégebruik van de auto aan de hand van de bijtelling inkomstenbelasting aangezien deze is gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Naar haar mening is het aan de nationale rechter om vast te stellen of de hoogte van de heffing overeenkomt met het privégebruik van de auto, en zo niet, om art. 15 Uitv.Besch. OB niet toe te passen indien en voor zover deze correctie te hoog uitpakt. De conclusie is te downloaden in 10.3.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op