10 augustus 2020A-G: gezamenlijke leiding staat organisatorische verwevenheid tussen ziekenhuis en schoonmaak-BV in de weg; afgegeven beschikking fiscale eenheid kan naheffing btw in de weg staan

A-G Ettema heeft een conclusie genomen in de zaak waarin een ziekenhuis de schoonmaakwerkzaamheden heeft uitbesteed aan een schoonmaak-BV. Het ziekenhuis houdt indirect 51% van de aandelen met de daaraan verbonden zeggenschap.

Het ging in deze casus om drie punten; de uitleg van het begrip organisatorische verwevenheid, de zekerheid van een afgegeven beschikking fiscale eenheid en de definitie van het begrip eigenbouwer voor de verleggingsregeling in de bouw.

De A-G acht op het punt van organisatorische verwervenheid verwijzing nodig, omdat uit de hofuitspraak niet duidelijk blijkt of de schoonmaak-BV in een positie van feitelijke ondergeschiktheid verkeert van enkel de leiding van het ziekenhuis of niet. Het feit dat in deze zaak sprake was van een samenwerking die als joint venture is geduid, spreekt in ieder geval niet in het voordeel van het ziekenhuis/de schoonmaak-BV.

De A-G gaat tevens in op de vraag of een afgegeven beschikking fiscale eenheid betekent dat hiermee per definitie vaststaat dat sprake is van een fiscale eenheid, ook indien niet aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid is voldaan. De A-G beantwoordt die vraag ontkennend en meent dat uitsluitend indien sprake is van opgewekte vertrouwen (bijv. beschikking fiscale eenheid na vooroverleg met de Belastingdienst) het niet voldoen aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid niet aan de ondernemer kan worden tegengeworpen.

In de conclusie gaat de A-G ook nog in op de definitie van het begrip ‘eigenbouwer’ voor de verleggingsregeling. Volledige uitbesteding hoeft niet aan de kwalificatie eigenbouwer in de weg te staan. Naar de mening van de A-G is echter terecht geoordeeld dat niet aannemelijk is gemaakt dat het ziekenhuis de algemene leiding over de schoonmaakwerkzaamheden heeft behouden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op