18 april 2013A-G: geen btw-aftrek ondernemer voor kosten ondernemingspensioenfonds

De fiscale eenheid PPG Holdings c.s. te Hoogezand (hierna: PPG) heeft ten behoeve van haar werknemers een pensioenregeling gesloten en die ondergebracht in een aparte stichting. De werknemers dragen geen premie af; die wordt volledig door het concern betaald. De kosten voor het draaiend houden van het pensioenfonds zijn door PPG betaald en niet doorberekend aan het pensioenfonds. De btw op deze kosten heeft PPG volledig in aftrek gebracht. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte.  

Rechtbank Leeuwarden heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. In hoger beroep vraag Hof Leeuwarden zich af of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de kosten voor het pensioenfonds en de belaste handelingen van PPG. Indien een dergelijk verband ontbreekt, vraagt het hof zich af of de handelingen jegens PPG vrijgesteld zijn van btw-heffing als het beheer dan wel de bedrijfsvoering van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Het hof heeft deze vragen voorgelegd aan het HvJ EU.   

 

Naar de mening van A-G Sharpston kan PPG de btw over de aan de stichting verstrekte diensten van beheer en bedrijfsvoering niet als voorbelasting in aftrek brengen. Volgens de A-G is namelijk sprake van een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de afgenomen diensten en de (niet-belastbare) activiteit van de stichting. Dit is slechts anders voor de kosten die PPG als werkgever maakt voor een pensioenvoorziening voor haar personeel (kosten oprichting fonds, inschrijving werknemers, controle tijdige storting premies e.d.). Voorts overweegt de A-G dat de stichting niet kwalificeert als gemeenschappelijk beleggingsfonds, omdat de deelnemers niet het risico dragen dat met het beheer gepaard gaat en de bijdragen van de werkgever aan de pensioenregeling voor de werkgever een middel zijn om zijn wettelijke verplichtingen jegens de werknemers na te komen.

 

Voor deze conclusie en meer informatie over de btw-behandeling van pensioenfondsen zie 8.3.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op