22 april 2013A-G: btw-aftrek mogelijk bij incidentele verkoop motorjacht door management-B.V.

A verricht (management)activiteiten, waardoor hij ondernemer is voor de btw. In 2001 heeft A een motorjacht aangekocht. A heeft het motorjacht niet gebruikt en in 2003 verkocht en geleverd aan een derde. In 2003 heeft A via een suppletieaangifte de btw met betrekking tot de aankoop van het motorjacht, ruim € 20.000, als voorbelasting in aanmerking genomen. In deze suppletieaangifte had A tevens een te betalen bedrag aan btw opgenomen, waardoor de suppletieaangifte niet resulteerde in een teruggaaf, maar in een naheffing. De inspecteur van de Belastingdienst heeft deze naheffingsaanslag op verzoek en zonder onderzoek te doen aan A opgelegd. Na een boekenonderzoek in 2004 heeft de inspecteur het als voorbelasting in aanmerking genomen bedrag nageheven. In geschil is of A recht heeft op aftrek van voorbelasting en zo niet, of de inspecteur het btw-bedrag mocht naheffen. 

In deze zaak is A door Hof Amsterdam geoordeeld dat A geen recht had op aftrek van de voorbelasting met betrekking tot de aankoop van het motorjacht. Volgens het hof heeft A namelijk niet aannemelijk gemaakt dat hij het motorjacht in het kader van zijn onderneming heeft aangekocht. Het hof oordeelde daarnaast dat de inspecteur bevoegd was tot naheffing. A heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld. 

In cassatie adviseert A-G Van Hilten de Hoge Raad te oordelen dat de inspecteur, ondanks het zonder onderzoek volgen van de door A ingediende suppletieaangifte, de bevoegdheid heeft om na te heffen. Voorts merkt de A-G op dat deze zaak zich kenmerkt door een wel heel summiere feitenvaststelling en adviseert zij de Hoge Raad de zaak terug te verwijzen voor nader onderzoek, zodat kan worden getoetst of de aankoop van de motorjacht met het oog op de economische activiteiten van A is geschied. 

De Hoge Raad moet nog arrest wijzen. Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op