14 mei 2014A-G: beperking laag btw-tarief tot levering gedrukte boeken toegestaan

?EU-lidstaten mogen het verlaagde btw-tarief toepassen op de levering van boeken op alle fysieke dragers. De toevoeging ‘op alle fysieke dragers’ is per 1 juni 2009 toegevoegd door de inwerkingtreding van de Richtlijn 2009/47. Finland heeft na de inwerkingtreding van deze richtlijn uitsluitend het verlaagde btw-tarief van 9% toegepast op de levering van gedrukte boeken. De levering van boeken op andere fysieke dragers, zoals cd’s, cd-roms, en USB-sticks is derhalve onderworpen aan het algemene btw-tarief. De vraag in de prejudiciële zaak K Oy is of dit in strijd is met het unierecht.

A-G Mengozzi meent dat dat de boeken op andere fysieke dragers dan papier een concreet en specifiek aspect kunnen vormen van de categorie levering van boeken op alle fysieke dragers. Dit betekent dat de uitsluiting van het verlaagde btw-tarief voor de levering van boeken op fysieke dragers door een EU-lidstaat is toegestaan, mits het beginsel van de fiscale neutraliteit niet wordt geschonden. Van een schending van het beginsel van dit beginsel is geen sprake indien de boeken op een andere fysieke drager dan papier volgens de gemiddelde Finse consument niet soortgelijk zijn aan de gedrukte boeken doordat zij niet aan dezelfde behoeften van de consument voldoen, hetgeen de verwijzende rechter moet beoordelen.

In Nederland geldt het 6%-tarief voor de levering van boeken, met inbegrip van alle andere dan papieren fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht. De uitkomst van deze procedure is derhalve voor Nederland niet echt van belang. Wij wijzen erop dat deze procedure geen betrekking heeft op de vraag of de verkoop van e-books onder het verlaagde btw-tarief gebracht moet worden. De verkoop van een e-book is namelijk voor de btw geen levering van een goed, maar een dienst waardoor deze prestatie op grond van de thans geldende Bijlage III van de btw-richtlijn niet belast mag worden tegen het verlaagde btw-tarief. De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten die dit wel hebben gedaan, Frankrijk en Luxemburg, voor het HvJ gedaagd.   

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op