28 november 2012A-G: beperking fiscale eenheid btw tot bepaalde sectoren mag niet

In Zweden staat de mogelijkheid van een fiscale eenheid voor de btw slechts open voor de financiële en verzekeringssector. Naar de mening van de Europese Commissie is een beperking van de fiscale eenheid tot bepaalde sectoren niet toegestaan. Omdat Zweden heeft geweigerd de btw-wetgeving op dit punt aan te passen, heeft de Europese Commissie een inbreukprocdure aanhangig gemaakt bij het HvJ EU.

A-G Jaäskinen is van mening dat Zweden ten onrechte de fiscale eenheid beperkt tot de financiële en verzekeringssector. Naar zijn mening volgt uit art. 11 van de btw-richtlijn dat EU-lidstaten personen die juridisch gezien zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn tezamen als één btw-ondernemer mogen beschouwen. De term personen is heel ruim en niet beperkt tot bepaalde economische sectoren. Ook het doel van de fiscale eenheid, namelijk administratieve vereenvoudiging en voorkomen van misbruik, verzet zich tegen een beperking van de fiscale eenheid tot bepaalde sectoren. Dat in de de financiële en verzekeringssector de tendens bestaat om de activiteiten in verschillende eniteiten onder te brengen is voorts geen argument dat hout snijdt. Deze tendens is immers ook in andere economische sectoren te bespeuren. De A-G adviseert het HvJ EU daarom Zweden in het ongelijk te stellen. Het HvJ EU moet nog arrest wijzen.

Voor meer informatie over de fiscale eenheid zie 1.10 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op