9 november 2012A-G: advies aan beheerder collectief beleggingsfonds kan vrijgesteld zijn van btw

De Duitse onderneming GfBk houdt zich bezig met de verspreiding van beursinformatie en -advies en de verkoop van financiële activa. In 1999 heeft zij een dienstverleningsovereenkomst gesloten met een beheermaatschappij van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (hierna: BGB). GfBk doet BGB per telefoon, fax en internet aanbevelingen voor de aan- en verkoop van waardepapieren. BGB voert deze gerichte aanbevelingen na een korte controle meteen uit. GfBk ontvangt voor deze adviesdiensten een vergoeding op basis van een percentage van de waarde van het beleggingsfonds.

De Duitse belastingdienst is van mening dat de door GfBk verrichte diensten niet kwalificeren als beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen en daarom niet zijn vrijgesteld van btw-heffing. Volgens GfBk is wel degelijk sprake van vrijgestelde beheersdiensten. A-G Cruz Villalón concludeert dat een door een derde verrichte dienst van advies- en informatieverlening inzake het beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en de aan- en verkoop van activa een specifiek en afzonderlijk beheer vormt, mits de dienst autonoom en voortdurend is ten aanzien van de diensten die de dienstenontvanger (in casu BGB) verricht. Of de door GfBk verrichte diensten autonoom en voortdurend zijn ten aanzien van de door BGB verrichte diensten, zal de Duitse rechter naar de mening van de A-G na verwijzing moeten beoordelen. Het HvJ EU moet nog een beslissing nemen.

Zie 8.3.1.8 voor meer informatie over het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op