29 april 20146%-tarief niet van toepassing op zonnebrandmiddel, tandpasta en antimuggenmiddel

Btw-ondernemer X handelt in zonnebrandmiddelen, fluoridehoudende tandpasta’s en jeukstillende middelen bij insectenbeten/antimuggenmiddelen. Deze producten zijn niet als geneesmiddel ingeschreven in het register van de Geneesmiddelenwet. Desondanks is X van mening dat de producten zijn aan te merken als geneesmiddelen zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet en daarom op grond van tabel I onder het verlaagde btw-tarief vallen. De inspecteur van de Belastingdienst meent daarentegen dat geen sprake is van geneesmiddelen, zodat de levering van de producten is belast met 21% btw. 

Rechtbank Noord-Holland overweegt in deze zaak, onder verwijzing naar jurisprudentie van het HvJ EU, dat een product aangemerkt kan worden als geneesmiddel op grond van zijn aandiening (het aandienings- of presentatiecriterium) of op grond van zijn werking (het toedieningscriterium). Een product voldoet aan het aandieningscriterium indien het een therapeutische werking claimt met betrekking tot ziekten – dan wel een gebrek, wond of pijn – of door zijn presentatiewijze die indruk wekt bij de doorsnee consument. X meent dat de zonnebrandmiddelen en tandpasta’s aan dit criterium voldoen. De rechtbank oordeelt echter dat dit niet het geval is, gelet op de teksten, verpakkingen en uitstraling van de producten. Niet iedere gezondheid gerelateerde aanprijzing is een geneeskundige aanprijzing, aldus de rechtbank. Aan het toedieningscriterium wordt voldaan indien het een product betreft waarvan de farmacologische eigenschappen wetenschappelijk zijn vastgesteld en die daadwerkelijk zijn bestemd om een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen. X meent dat de jeukstillende middelen bij insectenbeten/antimuggenmiddelen aan dit criterium voldoen, maar heeft dit volgens de rechtbank niet aannemelijk kunnen maken. Het beroep dat X op het gelijkheidsbeginsel doet door erop te wijzen dat mentholpoeder door Hof Den Bosch als geneesmiddel is aangemerkt, hoewel strikt  genomen niet aan de criteria  hiervoor wordt voldaan, slaagt evenmin. De rechtbank oordeelt dat mentholpoeder niet gelijksoortig is aan zonnebrandmiddelen, fluoridehoudende tandpasta’s en jeukstillende middelen bij insectenbeten/antimuggenmiddelen. Het beroep van  X wordt dan ook afgewezen; de levering van de producten is belast met 21% btw.

Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het 6%-tarief.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op