22 juni 20126%-tarief isolatiewerkzaamheden bestaande woningen bij RC-waarde van 1,3

De arbeidskosten van energiebesparen isoleren van vloeren, muren en daken van woningen ouder dan twee jaar is belast is met 6% btw. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de isolatoiewaarde minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Laatstgenoemd besluit is per 1 april 2012 aangepast. Hierdoor is binnen de branche onduidelijkheid ontstaan over de vraag wanneer het 6%-tarief mag worden toegepast.

De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat het 6%-tarief van toepassing is bij isolatie van vloeren, muren en daken van bestaande woningen, mits voldaan wordt aan de isolatiewaarde (RC-waarde) voor verbouwingswerkzaamheden van 1,3.

Is de waarde van de materialen 50% of minder dan de kosten voor de isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is de waarde van de materialen meer dan 50%? Dan valt de levering van de materialen over het 19%-tarief (en per 1 oktober 2012 het 21%-tarief). Voor meer informatie kunt u de toelichting op Tabel I raadplegen (zie 5.2).

Bron: Belastingdienst

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op