21 oktober 20152016: wijziging drempelbedrag Opgaaf ICP

Met ingang van 2016 wordt het drempelbedrag voor Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (hierna: Opgaaf ICP) van € 100.000 verlaagd tot € 50.000.

Op grond van art. 37a Wet OB jo. art. 33 Uitv.Besch. OB geldt in Nederland de mogelijkheid om per kwartaal een Opgaaf ICP in te dienen indien -kort gezegd- het bedrag aan intracommunautaire leveringen excl. btw in het betreffende kwartaal of in één van de de vier voorafgaande kalenderkwartalen niet meer bedraagt dan € 100.000.

De Europese Commissie heeft Nederland begin 2015 in gebreke gesteld, omdat Nederland hiermee in strijd handelt met art. 263, lid 1 bis van de btw-richtlijn. De staatssecretaris ziet zich daarom genoodzaakt om het drempelbedrag met ingang van 1 januari 2016 te verlagen naar € 50.000.

De verlaging van het drempelbedrag voor Opgaaf ICP betekent dat in 2016 meer bedrijven maandelijks een Opgaaf ICP moeten indienen, hetgeen voor het bedrijfsleven een administratieve lastenverzwaring betekent. Het verdient aanbeveling om tijdig te inventariseren of deze wijziging ook voor u gevolgen heeft.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op