30 augustus 201219% btw verschuldigd uit strijkgelden en uitkoopsommen

Een handelaar is landelijk actief om onroerend goed een te kopen op openbare (executie)veilingen. Hij streeft ernaar om deze panden voor een zo laag mogelijke prijs te verkrijgen middels inzet/afslag. De handelaar die inzet ontvangt hiervoor strijkgeld (ook wel plokgeld, trekgeld of inzetgeld genoemd). Hieruit is de handelaar naar het oordeel van Rechtbank Den Haag 19% btw verschuldigd. Dat een deel van deze strijkgelden zijn doorbetaald aan collega-handelaren doet hieraan niet af. Nadat de openbare veiling is beëindigd, wordt een door inzet/afslag verkregen pand voor de tweede keer ‘verhandeld’ tussen handelaren. Degene die binnen deze groep het hoogste bod uitbrengt, verkrijgt uiteindelijk het pand. Het verschil tussen de prijs uit de eerste (openbare) veiling en de tweede (officieuze) veiling wordt verdeeld onder de collega-handelaren die hebben meegedaan aan de tweede veiling. Deze vergoeding wordt de uitkoopsom genoemd. Ook uit deze uitkoopsommen die de handelaar heeft ontvangen, is naar het oordeel van de rechtbank 19% btw verschuldigd. Dit geldt niet indien en voor zover hij de uitkoopsommen namens collega-handelaren heeft ontvangen en doorbetaald. Ter zake van de strijkgelden die door een collega-handelaar (de inzetter) aan de handelaar zijn betaald, is geen btw verschuldigd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op