13 september 201219% btw verschuldigd uit inzetpremie en uitkoopsommen

Een maatschap van twee echtgenoten die handelt in onroerend goed koopt panden aan op openbare veilingen. Degene die in de opbodfase inzet ontvangt hiervoor een inzetpremie (ook wel strijkgeld, plokgeld, of trekgeld genoemd). De maatschap is naar het oordeel van Hof Arnhem 19% btw verschuldigd uit de door haar van de veilinghouder en collega-handelaren ontvangen inzetpremies. Nadat de openbare veiling is beëindigd, wordt een in de opbod- of afmijnfase verkregen pand voor de tweede keer ‘verhandeld’ tussen handelaren. Degene(n) die binnen deze groep het hoogste bod uitbreng(t)en, verkrijg(t)en uiteindelijk het pand. Het verschil tussen de prijs uit de eerste (openbare) veiling en de tweede (officieuze) veiling wordt verdeeld onder de collega-handelaren die hebben meegedaan aan de tweede veiling. Deze vergoeding wordt de uitkoopsom genoemd. Ook uit deze uitkoopsommen die de handelaar heeft ontvangen, is naar het oordeel van het hof 19% btw verschuldigd. Omdat ter zake van de (door)betaalde inzetpremies en uitkoopsommen door de collega-handelaren geen facturen met btw zijn uitgereikt, ontbeert de maatschap recht op btw-aftrek. Dit is naar het oordeel van het hof niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op