BTW nieuws

Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van btw-heffing. Lees hier het laatste nieuws op het gebied van de BTW.

13 september 2022Tussen Don Bosco en KPC Herning

In het Don Bosco-arrest heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat de verkoop van een oud gebouw in combinatie met de verplichting van de verkoper om dit gebouw volledig te (laten) slopen – een koop-/aannemingsovereenkomst dus – kwalificeert als één onsplitsbare prestatie: de levering van een

Lees verder

11 juli 2022Levert één handeling btw-ondernemerschap op?

Het antwoord op deze vraag is niet in alle gevallen hetzelfde. Een van de criteria voor btw-ondernemerschap is namelijk dat er sprake moet zijn van duurzaam optreden in het economisch verkeer. Aan de hand van het klassieke arrest Słaby & Kuć uit 2011 (HvJ EU 15 september 2011, nrs. C-180/10 en C-181

Lees verder